Các dịch vụ cung cấp

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Chất lượng

Chất lượng dịch vụ luôn là tiêu chí được chúng tôi đặt lên hàng đầu, khách hàng luôn nhận được dịch vụ với chất lượng cao nhất.

Bảo mật thông tin

Thông tin khách hàng luôn được chúng tôi bảo mật. Khách hàng luôn an tâm với việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và không bị lộ các thông tin này.

Chính trực

Tính chính trực với các kết quả được phát hành, chúng tôi luôn đặt cao vấn đề về đạo đức nghề nghiệp trong các số liệu.

Odoo - Sample 1 for three columns

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Odoo - Sample 2 for three columns

KẾ TOÁN

Các chuyên gia kế toán của iCPA có thể trợ giúp cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù ngành của doanh nghiệp và quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.

 
Odoo - Sample 3 for three columns

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản cho đa dạng các loại hình công trình: dân dụng, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi...

Odoo - Sample 1 for three columns

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của iCPA có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu.

Odoo - Sample 2 for three columns

TƯ VẤN THUẾ

Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình.

Odoo - Sample 3 for three columns

ĐÀO TẠO

Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cũng như giảng dạy, nghiên cứu và thực hành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam phối hợp với các chuyên gia nước ngoài.

Thành tựu của chúng tôi

Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo
Biểu tượng Demo