Newsletter - 12.2019

Tài liệu công bố / Bản tin

198 views
0 Likes
0 0

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Chọn trang để bắt đầu với

1. BẢN TIN THÁNG 12/2019 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ Tầng 15, Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024. 666 42 777 Email: [email protected] Website: www.icpa.vn Thành viên Hãng kiểm toán AGN International

7. Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi LIÊN HỆ Xin trân trọng cảm ơn ! Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành và chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế trước khi sử dụng bất kỳ thông tin nào được trình bày ở trên. Trường hợp cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế ... Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ Tầng 15, Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024. 666 42 777 Email: [email protected] Website: http://www.icpa.vn Người liên hệ: Hoặc liên hệ với các Chi nhánh của chúng tôi Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM Điện thoại: 028. 7303 2007 Email: [email protected] Chi nhánh tại TP. Nghệ An Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238. 268 2888 Email: [email protected] Chi nhánh tại Thanh Hóa Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0237.375 8959 Email: [email protected] Ông Khúc Đình Dũng Tổng Giám đốc Điện thoại : 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 202) Di động : 0903 276 204 Email: [email protected] Ông Nguyễn Nam Cường Phó Tổng Giám đốc Điện thoại : 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 204) Di động : 0912 371 814 Email: [email protected]

3. 2 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi TIN TỨC VỀ THUẾ Quy định chi tiết về lịch nộp hồ sơ khai thuế năm 2020 Thời gian nộp tờ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng. Thời gian nộp tờ khai thuế theo quý: Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý được quy định như sau: “ b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý ”. Căn cứ khoản 9 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý: “ b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý ”. Như vậy, theo quy định mới thì từ 01 tháng 7 năm 2020 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có thể kéo dài thếm 1 ngày. Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ - CP Ngày 13/12/2019, Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ - CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, mức khống chế chi phí lãi vay sẽ nâng lên 30%, thay vì 20% như hiện nay. Theo nội dung dự thảo, giao dịch vay, cho vay của người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết bao gồm tổng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ của người nộp thuế (chi phí lãi vay bù trừ với doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay) được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế. Dự thảo nêu rõ, trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế nhỏ hơn hoặc bằng 0, thì chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ được chuyển toàn bộ và liên tục vào chi phí lãi vay thuần được trừ theo quy định để xác định thu nhập chịu thuế của 5 năm tiếp theo theo quy định xác định lỗ và chuyển lỗ của pháp luật thuế thu nhập do- anh nghiệp. Dự kiến nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2019 trở đi. Quy định về việc xác định thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền lương làm thêm giờ Ngày 12/11/2019, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 4641/TCT - DNNCN về thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ. Nội dung cụ thể như sau: Khi tính tiền lương làm thêm giờ cần xác định số giờ làm thêm được phép tính theo quy định của pháp luật lao động: Tối đa không quá 200 giờ trong 01 năm; trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ trong 01 năm theo quy định tại điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp làm thêm vượt quá định mức cho phép nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật. Phần thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường cho số giờ làm thêm không vượt quá mức quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân.

6. 5 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi TH 4: Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; TH 5: Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này; TH 6: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. TH 7: Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề Thông tư 44/2019/TT - BTC sửa đổi một số quy định về hành nghề dịch vụ kế toán được Bộ Tài chính ban hành giữa năm 2019 nhưng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư này mà những người làm nghề kế toán cần biết là không còn quy định kế toán phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề. Cụ thể, bãi bỏ quy định: “ Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, kế toán viên hành nghề phải gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296”. VẤN ĐỀ KHÁC Quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Ngày 26/11/2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Chính sách thuế đối với khoản nợ vay nước ngoài được bên nước ngoài xóa nợ vay cả gốc và lãi vay Ngày 19/11/2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn 4744/TCT - CS về chính sách thuế đối với khoản nợ vay nước ngoài được bên nước ngoài xóa nợ vay cả gốc và lãi vay. Trường hợp công ty ký hợp đồng vay tiền của tổ chức nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT - BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính), nay tổ chức nước ngoài có kế hoạch xóa khoản nợ vay (cả gốc và lãi vay) cho Công ty thì: - Đối với khoản lãi tiền vay, do không phát sinh thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài nên Công ty không phải kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. - Đối với khoản nợ vay (gốc và lãi vay) của Công ty nay được xóa nợ, Công ty phải hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. VẤN ĐỀ KHÁC

2. 1 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi BẢN TIN THÁNG 6/2015 Nội dung: Trang THUẾ Quy định chi tiết về lịch nộp hồ sơ khai thuế năm 2020 Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ - CP Quy định về việc xác định thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền lương làm thêm giờ Quy định về chính sách thuế GTGT đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài Kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế. Chi phí khấu hao đối với tài sản trên đất chưa đăng ký quyền sở hữu của doanh nghiệp. Quy định về chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng 2 2 2 3 3 3 3 - 4 LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG Tăng lương tối thiểu vùng từ 5,1% - 5,7% Danh sách các địa phương có điều chỉnh vùng lương tối thiểu từ 01/01/2020 07 trường hợp NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước từ 1/1/2021 4 4 4 - 5 KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề 5 VẤN ĐỀ KHÁC Quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Chính sách thuế đối với khoản nợ vay nước ngoài được bên nước ngoài xóa nợ vay cả gốc và lãi vay 5 5

5. 4 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi được sử dụng như công cụ thanh toán, khi tặng phiếu quà tặng cho khách hàng và nhân viên, Công ty không phải lập hóa đơn GTGT. - Trường hợp Công ty tặng quà là hàng hóa cho khách hàng và nhân viên mà khách hàng và nhân viên không lấy hóa đơn thì Công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “ người mua không lấy hóa đơn ” theo quy định. Về Thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp Công ty tặng quà (hàng hóa, phiếu quà tặng) cho khách hàng là cá nhân nếu quà tặng mà khách hàng cá nhân nhận được không phải là các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và không thuộc các khoản được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT - BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng. LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG Tăng lương tối thiểu vùng từ 5,1% - 5,7% Từ ngày 01/01/2020, Nghị định 90/2019/NĐ - CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho NLĐ làm việc ở doanh nghiệp theo chế độ HĐLĐ như sau: Vùng I: Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng Vùng II: Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng Vùng III: Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng Vùng IV: Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng. Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề sẽ được Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Danh sách các địa phương có điều chỉnh vùng lương tối thiểu từ 01/01/2020 Từ năm 2020, những địa phương sau đây sẽ có sự chuyển vùng lương tối thiểu: - Từ vùng III chuyển lên vùng II: Huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước); Thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre). - Từ vùng IV chuyển lên vùng III: Các huyện Đông Sơn, Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa); huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An); các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre). 07 trường hợp NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước từ 1/1/2021 Bộ luật lao động 2019 vừa được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2012 hết hiệu lực từ ngày này.Theo đó, tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật mới quy định về quyền của người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây: TH 1: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này; TH 2: Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này; TH 3: Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, bị cưỡng bức lao động; LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

4. 3 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi Quy định về chính sách thuế GTGT đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài Ngày 23/12/2019, Tổng cục thuế thành phố HN ban hành công văn số 95772/CT - TTHT V/v chính sách thuế GTGT đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài: Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty xây dựng nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài không phải là cán bộ nhân viên của Công ty (không ký hợp đồng lao động với Công ty) không thuộc trường hợp nêu trên thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế. Ngày 8/11/2019, Tổng cục Thuế có công văn số 4593/TCT - KK trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế, theo đó: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định, sau đó khách hàng nước ngoài trả lại hàng hóa đã xuất khẩu do không đảm bảo theo tiêu chí ký kết trong hợp đồng thì doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế khai xuất khẩu hàng hóa bị trả lại, đồng thời doanh nghiệp phải nộp lại số tiền thuế GTGT đã được hoàn tương ứng với giá trị hàng hóa xuất khẩu bị trả lại và nộp tiền chậm nộp theo quy định. Chi phí khấu hao đối với tài sản trên đất chưa đăng ký quyền sở hữu của doanh nghiệp. Ngày 22/11/2019, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14175/BTC - CST về việc xác định điều kiện trích khấu hao đối với tài sản cố định. Theo đó: Trường hợp các cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty bằng tài sản trên đất nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho Công ty thì phần khấu hao đã trích tương ứng với thời gian chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định hiện hành. Quy định về chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng Ngày 16/12/2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn s ố 93851/CT - TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng. V ề hóa đơn: - Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không có hoạt động kinh doanh vàng, có mua các sản phẩm vàng đã qua chế tác từ các tổ chức có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý để tặng cho khách hàng và nhân viên thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. - Trường hợp Công ty có mua phiếu quà tặng của nhà cung cấp để tặng cho khách hàng và nhân viên thì phiếu quà tặng là chứng từ có giá trị như tiền, TIN TỨC VỀ THUẾ (TIẾP)

Xem

 • 198 Total Views
 • 153 Website Views
 • 45 Embedded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 35 icpa.vn
 • 1 112.78.1.154