IFC - Ban tin T05/2013

Tài liệu công bố / Bản tin

1057 views
0 Likes
0 0

Chia sẽ trên mạng xã hội

Chia sẽ liên kết

Use permanent link to share in social media

Chia sẽ với bạn

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Chọn trang để bắt đầu với

1. B¶N TIN TH ̧NG 5/2013 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Phòng 3203, Tòa nhà 34T, Khu đô thị Trung hòa Nhân chính, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84) 4 222 12891 Fax: (84) 4 222 12892 Email: [email protected] Website: www.ifcvietnam.com.vn

2. B¶N TIN TH ̧NG 5/2013 Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi Nội dung: 1 Trang THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thông tư 65/2013/TT - BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2012/TT - BTC Quy định mới về sử dụng hóa đơn 2 2 CÁC VẤN ĐỀ KHÁC Quy định mới về quản lý và trích khấu hao TSCĐ 2

4. Tin tøc vÒ thuÕ Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi 3 203/2009/TT - BTC. Tuy nhiên, Thông tư số 45/2013/TT - BTC hướng dẫn một số điểm mới đáng chú ý sau: 1. Tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ: chỉ thay đổi về giá trị của TSCĐ phải từ 30.000.000 đồng trở lên (so với lúc trước chỉ có 10.000.000 đồng). Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT - BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư. Quyền sử dụng đất thuê được ghi nhận là TSCĐ vô hình: Đối với Quyền sử đụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về việc trích khấu hao đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết toán: Khi đưa vào sử dụng, doanh nghiệp hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Doanh nghiệp không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán tài sản cố định được phê duyệt trừ ( - ) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của tài sản cố định theo quy định.

5. Liªn hÖ Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi 4 Xin trân trọng cảm ơn. Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành và chỉ có tính chất tham khảo. Người đọc cần liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế trước khi sử dụng bất kỳ thông tin nào được trình bày ở trên. Trường hợp cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế...Quí vị vui lòng liên hệ với chúng tôi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Phòng 3203, Tòa nhà 34T, Khu đô thị Trung hòa Nhân chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84) 4 222 12891 Fax: (84) 4 222 12892 Email: [email protected] Website: http://www.ifcvietnam.com.vn Người liên hệ: Ông Khúc Đình Dũng Ông Nguyễn Nam Cường Tổng Giám đốc Giám đốc kiểm toán ĐT : +84 4 222 12891 - (201) ĐT : +84 4 222 12891 - (205) Email: [email protected] Email: [email protected] Hoặc liên hệ với các Chi nhánh của chúng tôi Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM Điện thoại: 08. 3547 2323 Fax: 08. 3547 2579 Email: [email protected] Chi nhánh tại TP. Hải Phòng Địa chỉ: Số 4 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng Điện thoại: 031. 3 797 268 Fax: 031. 3 797 268 Email: [email protected]

3. TIN TøC VÒ THUÕ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) Thông tư 65/2013/TT - BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2012/TT - BTC Ngày 07/05/2013 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 65/2013/TT - BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/ TT - BTC ngày 11/01/2012. Một số điểm mới được quy định tại Thông tư 65 như sau: - Mở rộng đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng. Thông tư sửa đổi không còn giới hạn phạm vi “dịch vụ cấp tín dụng do các tổ chức tín dụng cung ứng” là không chịu thuế giá trị gia tăng. Có nghĩa là dịch vụ cấp tín dụng do bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cung ứng theo đúng quy định của pháp luật là đối tượng không chịu thuế GTGT. - Nhận bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ không phải là đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Theo thông tư sửa đổi thì khi bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ thì cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn như đối với bán hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định. Quy định mới về sử dụng hóa đơn Ngày 15 tháng 5 năm 2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT - BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư quy định một số điểm mới sau đây: Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý của các cá nhân, tổ chức là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau (30/4, 30/7, 30/10, 30/1). Trước đây thời hạn nộp này là ngày 20 của tháng đầu tiên của quý sau. Một số loại hóa đơn như hóa đơn cước dịch vụ viễn thông, tiền điện, nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của ngân hàng... sẽ không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà chỉ báo cáo theo số lượng tổng số hóa đơn. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc kê khai và phải đảm bảo cung cấp được số liệu chi tiết khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Đây là một sô điểm mới được quy định tại Thông tư 64/2013/TT - BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ - CP về hóa đơn. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/ TT - BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT - BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT - BTC. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC Quy định mới về quản lý và trích khấu hao TSCĐ Ngày 25/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT - BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013, thay thế Thông tư 203/2009/TT - BTC ngày 20/10/2009. Nhìn chung hầu hết các nội dung của Thông tư số 45/2013/TT - BTC dựa trên các quy định tại Thông tư số Thành công của khách hàng là sự phát triển của chúng tôi 2

Xem

 • 1057 Total Views
 • 908 Website Views
 • 149 Embedded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Số lượng chia sẽ

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 44 icpa.vn
 • 11 www.icpa.vn
 • 4 112.78.1.154