Các dịch vụ cung cấp

BẠN QUAN TÂM VÀ MUỐN TÌM HIỂU DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Odoo • Image and Text

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.


Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.


Dịch vụ kiểm toán của iCPA bao gồm:

 • Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định

 • Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt

 • Kiểm toán hoạt động

 • Kiểm toán tuân thủ

 • Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính

 • Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước

 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành

 • Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

 • Kiểm toán nội bộ. 

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của iCPA có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình.

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của iCPA có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Công việc tư vấn bao gồm cung cấp các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc ở mức độ cao nhất.Các chuyên gia tài chính của chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính sau:

 • Tư vấn hoạch định, triển khai kế hoạch kinh doanh.

 • Tư vấn huy động vốn.

 • Tư vấn dự báo các dòng tiền và phân tích tính hiệu quả của các khoản đầu tư.

 • Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước và quốc tế.

 • Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp.

 • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

 • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

TƯ VẤN THUẾ

Chúng tôi xác định rằng thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.


Trong quá trình các luật thuế và quy định về thuế của Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế tại Việt Nam.


Chúng tôi luôn trợ giúp khách hàng trong việc lập kế hoạch và tính toán một cách hiệu quả các sắc thuế được áp dụng tại từng doanh nghiệp cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của họ đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm ảnh hưởng tối đa của thuế đến các hoạt động kinh doanh của mình.

 

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập quyết toán thuế năm;

 • Dịch vụ kê khai, lập quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam và người nước ngoài;

 • Dịch vụ lập kế hoạch thuế;

 • Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế;

 • Soát xét việc tuân thủ các chính sách thuế hiện hành;

 • Dịch vụ tư vấn xác định và đăng ký chuyển lỗ;

 • Dịch vụ tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế;

 • Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng.

KẾ TOÁN

rong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

 

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Do đó, việc áp dụng hệ thống chế độ kế toán mới tại các doanh nghiệp có không ít khó khăn do đội ngũ kế toán viên chưa có điều kiện nắm bắt và vận dụng thành thạo các chuẩn mực kế toán cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán. Nắm bắt được khó khăn này của các doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ những chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, hiểu biết sâu về hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thực hiện các dịch vụ về kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

 

Các chuyên gia kế toán của iCPA có thể trợ giúp cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù ngành của doanh nghiệp và quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.


Các dịch vụ kế toán do iCPA cung cấp bao gồm:

 • Hướng dẫn, cập nhật, và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế;

 • Thiết kế, tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán;

 • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt phần mềm kế toán.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ĐÀO TẠO

Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cũng như giảng dạy, nghiên cứu và thực hành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam phối hợp với các chuyên gia nước ngoài, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo về kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, thuế tại các doanh nghiệp và địa phương nhằm cập nhật kiến thức cũng như cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.


Để hỗ trợ nhiều hơn nữa nhu cầu trang bị nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên của khách hàng, chúng tôi không ngừng xây dựng các chương trình đào tạo và đã tổ chức thành công nhiều khóa học thuộc nhiều chuyên đề các doanh nghiệp đang quan tâm.


Các dịch vụ đào tạo hiện tại chúng tôi đang cung cấp bao gồm:

 • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế.

 • Tổ chức các khóa đạo tạo, cập nhật các luật thuế tại Việt Nam, đặc biệt là các luật thuế mới.

 • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp đối với mọi loại hình doanh nghiệp.

 • Tổ chức đào tạo các khóa học chuyên ngành về tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị con người.

 • Xây dựng và đào tạo áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp.

 • Tổ chức đào tạo và hội thảo.

KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

Kiểm toán xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản:

 • Công trình Dân dụng (các Khu căn hộ, Chung cư, Khách sạn, Văn phòng)

 • Công trình Giao thông Vận tải (Cầu đường, Sân bay, Bến cảng...)

 • Công trình Công nghiệp, đặc biệt là công trình ngành Điện (Thủy điện, Nhiệt điện...)

 • Công trình Nông nghiệp, Thủy lợi...

 • Các loại hình công trình khác

 • Thẩm định giá trị tài sản là nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... 

 • Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục đích cổ phần hóa

Odoo • Text and Image